SEKOLAH RENDAH KAMPONG MENENGAH, TUTONG 1

Tel / Fax: 237004 E-mail:srkgmenengah@moe.edu.bn

Taklimat SPN21 pagi ini disampaikan oleh guru besar Sek Ren Kampong Menengah, Cikgu Haji Zainuddin bin Haji Abu Bakar. Taklimat ini bertujuan untuk memperkenalkan dan menerangkan mengenai perlaksanaan Sistem Pendidikan Negara Abad 21.

Sebahagian ibubapa yang hadir sedang mendengarkan taklimat yang disampaikan dengan teliti.

Terima Kasih kepada ibubapa & penjaga yang sudi hadir pada pagi ini, kerjasama abiskita sangat-sangat diharapkan.

Cikgu Ridzuan membukakan sesi soal-jawab bagi ibubapa yang ingin bertanya.